Travertine Mosaik

Produktbeskrivning: Travertine mosaik är en typ av natursten som är väldigt tålig och där färgen kan skifta.

Användning: Interiör, exteriör, exempelvis inre/yttre väggar etc.

Pris per m2

Tjocklek:
20 mm
30 mm
40 mm