Travertine Kalksten

Produktbeskrivning: Travertine är en mycket slitstark kalksten som oftast har ett fibröst utseende och där färgtonen kan variera.

Användning: Golv och väggbeklädnad, hotellfoajéer etc.

Pris per m2

Tjocklek:
20 mm
30 mm
40 mm
m.fl.