Gabione

Produktbeskrivning: Gabione är gallerburar som fylls med olika typ av sten så som natursten, sprängsten, tegelsten, dekorsten, träklossar etc. Gallerburarna kan vara cylindriska, kvadratiska eller rektangulär. Förekommer i olika fraktioner.

Användning: Dekoration, stödmur, fristående mur etc.

Pris